Rymd för tankar.

Vad är en tanke?

Tankar definieras olika beroende på vilken vetenskap som är involverad. Det ska dock inte hindra oss från att arbeta med tankar på konstruktivt sätt.

Ingen vet exakt vad en tanke är eller hur den uppstår. Tankar strömmar konstant genom vårt medvetande, men vi uppfattar bara en fraktion av dem.

Våt förmåga att hålla fast i en tanke är begränsad. Likt en såpbubbla påkallar den vår uppmärksamhet och lika plötsligt är den bort. Hur var det nu jag tänkte?

Tankar kan också liknas vid vågor på ett hav; de uppstår, växer sig starka och försvinner ner i medvetandet igen.

Kan det vara så att vi har tillgång till alla tankar men att vi behöver skärpa vår kompetens att finna dem och spara dem i ett lagringsutrymme i hjärnan?

Välkommen till ThinkTec!

Hur tänkte du nu?

Svaret på den frågan kan bara besvaras av dig. Hur kritisk är en säkerställd tankeproduktion för din verksamhets konkurrenskraft? Kan du tänka kritiskt utan tankar?

Tankar är lätta att avvisa, ofta för att de är obekväma och innebär jobbiga insikter. De kan tvinga dig att tänka om.

Det sägs att vi tänker ungefär 26 000 tankar om dagen. Av dessa är majoriteten återkommande och utan större värde. Själva nytänkandet är bara en liten del av alla tankar. ThinkTec erbjuder en struktur för hur din organisation kan fånga upp och förädla tankar bland medarbetarna.

Tankar är luftburna och måste förankras. Vad innebär nytänkande för din organisation? Tillåter ni feltänk för att skapa rättänk? Har ni en process?

Vad är en tanke värd?

En tanke kan betyda allt. Den kan vara den saknade pusselbiten för att hela bilden ska klarna. Den kan vara början på något nytt – eller förbättring av något gammalt.

En tanke får sitt värde i en kontext där den svarar på en fråga, uttalad eller outtalad. Man måste vara i nuet, eftersom fokus snart riktats mot andra mer akuta fenomen.

En tanke kan uppstår spontant eller driva sfram. ThinkTec kan erbjuda strukturer för båda dessa alternativ.

En verksamhetsidé bygger helt på tankar. Vad är din verksamhet värd?

Tråla tankar.

Bra idéer föds ur tankar och det behövs många tankar för att formulera en idé. För kreativt tänkande måste tankar frigöras och fångas upp på nytt. ThinkTec bygger sitt erbjudande på strukturerade tanketekniner.

Tankeproduktionen i organisationen måste bygga på förutsättningar och inte på slump.. För tankarna finns där. Det finns en enorm potential i medarbetarnas kraft att producera tankar. Hur ser kontraktet ut i er organisation? Finns det ett forum och finns en kompetens att tråla intressanta tankar?


ThinkTec har olika verktyg för att skapa processer för innovativt tänkande.
Detta åstadkoms genom föredrag, seminarier, gruppcoaching, aktiviteter samt verktyg designade att skapa en kultur

där tänkande och idérikedom blir en självklar del av organisationens varumärke.

ThinkTec Arrievägen 16, 235 94 Vellinge (Hököpinge Kyrkby) • Mobil +46 (0)708 16 6874 • E-post: Lars Hain