Hitta tankar
där tankar finns

Modern tankeproduktion kräver ett format. Det går inte längre att tro att att en tanke uppstår spontant – liksom ur tomma intet – och att den sedan ska skrivas ner och stoppas i en förslagslåda som aldrig töms.

Idag är ord som tankesmedja, think-tank och brainstorming beskrivningar på ordnad tankeproduktion. Tanken är att hitta ett format kring vilket tankar kan födas och groomas, ofta i en skyddad miljö. Ett forum som stimulerar människans fysiska och metafysiska förutsättningar för att tänka kreativt. Det finns absolut tekniker för tankar och tänkande.

Väl genomfört har en tankelabb goda chanser att fiska upp intressanta tankar. Redan ansatsen att skapa ett forum för tankar är en stark signal till medarbetare, leverantörer och kunder. Idag anses ett företag som erbjuder miljöer för meditation, yoga och diskussion vara en mycket attraktiv arbetsplats och underlättar för rekrytering av de smartaste medarbetarna.

Ett företag behöver inte vara stort för att ha råd med strukturerade tankeprocesser. Vårt erbjudande kan skräddarsys till även relativt små verksamheter där behovet av att kunna hitta lösningar är av kritisk natur.

Ta del av ThinkTec´s erbjudanden!


ThinkTec har olika verktyg för att skapa processer för innovativt tänkande.
Detta åstadkoms genom föredrag, seminarier, gruppcoaching, aktiviteter samt verktyg designade att skapa en kultur

där tänkande och idérikedom blir en självklar del av organisationens varumärke.

ThinkTec Arrievägen 16, 235 94 Vellinge (Hököpinge Kyrkby) • Mobil +46 (0)708 16 6874 • E-post: Lars Hain