ThinkTec har olika verktyg för att skapa processer för innovativt tänkande.
Detta åstadkoms genom föredrag, seminarier, gruppcoaching, aktiviteter samt verktyg designade att skapa en kultur

där tänkande och idérikedom blir en självklar del av organisationens varumärke.

ThinkTec Arrievägen 16, 235 94 Vellinge (Hököpinge Kyrkby) • Mobil +46 (0)708 16 6874 • E-post: Lars Hain