Om ThinkTec

Vision: att skapa rymd för tankar
Mission: att erbjuda företag och organisationer kunskap och verktyg att driva egna
processer för kreativt tänkande
Mål: att bli en ledande aktör inom faciliterandet av multidimensionellt tänkande

Lars Hain

Lars är civilekonom i grunden, men har de senaste 25 åren jobbat med coaching och konsulting inom energi-tekniker för att öka prestation hos individer och grupper.

Han har också under denna period mediterat regelbundet som ett sätt att förstå mer av det som vi i dagligt tal kallar medvetandet.

Det som ytterligare intresserar Lars är kopplingarna mellan hjärnan och medvetandet och hur man kan skapa stabila tillstånd för att komma upp i högre tänkande.

Lars bor tillsammans med livspartnern Charlotte på en 1700-talsgård i  Hököpinge Kyrkby i Skåne, där han driver ett center för personlig utveckling och hälsa. Charlotte är en framgångsrik inredare under namnet Lotte Hain Interiör.

Företaget

ThinkTec är skapat av Lars Hain och innehåller en sammanhållen struktur av verktyg och processer i syfte att möjliggöra en trygg miljö för multidimensionellt tänkande.

Linjärt tänkande är de flesta skickliga på, men viktigare är att tänka utanför boxen. Nyttan för en verksamhet att erbjuda sina medarbetare sådana tekniker är exeptionellt stor.

ThinkTec är en bifirma till Mikropausen i Sverige AB med organisationsnummer 5562296813. ThinkTec är också ett registrerat varumärke.

Partners
ThinkTec är en konsultfirma med anslutna konsulter specialiserade på processer inom tankeverksamhet och idé.


ThinkTec har olika verktyg för att skapa processer för innovativt tänkande.
Detta åstadkoms genom föredrag, seminarier, gruppcoaching, aktiviteter samt verktyg designade att skapa en kultur

där tänkande och idérikedom blir en självklar del av organisationens varumärke.

ThinkTec Arrievägen 16, 235 94 Vellinge (Hököpinge Kyrkby) • Mobil +46 (0)708 16 6874 • E-post: Lars Hain