Tekniker för tankeprocesser behövs där tankearbete gör skillnad.

ThinkTec erbjuder

Föredrag ThinkTec Inspiration 
En god start är att skapa aha och inspiration kring hur en miljö för tankar kan se ut i er verksamhet.

ThinkTec moduler
ThinkTec erbjuder ett modulsystem som kan passas in i konferenser eller temadagar. Du kan också välja att låta modulen vara fristående i syfte att skapa momentum i en intellektuell process.

2 timmarsmodul, ThinkTec process
Halvdagsmodul, ThinkTec process
Heldagsmodul, ThinkTec process

Supervision
ThinkTec erbjuder coaching/handledning i uppbyggandet av en strukturerad tankemiljö. ThinkTec-supervision, 1-2-1 eller grupp


ThinkTec har olika verktyg för att skapa processer för innovativt tänkande.
organisationer att öka medarbetarnas mod och kompetens att initiera, identifiera samt strukturera tankeprocesser.

Detta åstadkoms genom föredrag, seminarier, gruppcoaching, aktiviteter samt verktyg designade att skapa en kultur
där tänkande och idérikedom blir en självklar del av organisationens varumärke.

ThinkTec Arrievägen 16, 235 94 Vellinge (Hököpinge Kyrkby) • Mobil +46 (0)708 16 6874 • E-post: Lars Hain